ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Offer #1 Pilates Reformer

60€ για 8 Συνεδρίες για έναν μήνα!

* Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου 2019.

Offer #2 Pilates Reformer

80€ για 12 Συνεδρίες για έναν μήνα!

* Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου 2019.